1 ชุด มี 5 เม็ด

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร มีลักษณะกลมมน ขอบเกลี้ยง

ภายในเป็นตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยลายดุนนูน ทำด้วยโละหะชุบสีเงิน