หากเลือกรับสินค้าด้วยตนเอง จะสามารถรับได้เฉพาะที่ (เขตพื้นที่บางพระ) เท่านั้น

Size

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40