ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว

Weight

1 kg

Dimensions

20 x 30 x 20 cm

size

4.5 นิ้ว