ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว

Weight

2 kg

Dimensions

100 x 60 x 80 cm

size

12 นิ้ว