มีขนาดความกว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 4.8 เซนติเมตร ทำด้วยโลหะชุบสีเงินภายในสี่เหลี่ยมเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุนนูน