*หากเลือกรับสินค้าด้วยตนเอง สามารถติดต่อรับได้ที่

  1. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ (อาคารศูนย์เรียนรวม) เขตพื้นที่บางพระ / เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.
  2. ร้าน R U Ok shop เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ / เปิดวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.30 น.-19.00 น.
  3. ร้าน Uthen Shop  เขตพื้นที่อุเทนถวาย / เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.
ขนาด 5 × 2 เซนติเมตร