ผลิตภัณฑ์สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม บรรเทาอาการหน้ามืด ตาลายคล้ายเป็นลม บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากเป็นหวัด บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ
1 ขวด ราคา 35 บาท
3 ขวด ราคา 100 บาท

จำนวน

1, 3